Rozwiązania premium

Rozszerzenie możliwości Twojej obrabiarki CNC

Oprócz naszych inteligentnych technologii oferujemy oddzielny podzbiór rozwiązań premium, aby przenieść możliwości obróbki na wyższy poziom. Zaawansowane technologie, takie jak Turn-Cut, Threading suite lub Hyper-Surface, oferują kluczowe korzyści dla przemysłu i są specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić najbardziej dokładne, kompletne i wydajne procesy obróbki.

Pakiet Gear Machining (obróbka uzębień)

Łatwa wielozadaniowość dla uzębień

Nasz przystępny cenowo pakiet do obróbki uzębień jest idealnym połączeniem mechanizmów i oprogramowania oraz dostarcza wielozadaniową maszynę  zapewniającą bardzo dokładną obróbkę uzębień, która wcześniej wymagała kosztownych, dedykowanych maszyn. Po prostu wprowadź typy narzędzi, specyfikacje uzębienia i warunki skrawania, aby uzyskać płynną obróbkę, niezależnie od tego, czy chcesz obrabiać metodą skiving czy hobbing (frezowanie obwiedniowe). Z pakietu można korzystać bez wcześniejszej znajomości programowania.

Korzyści

 • Przyjazny dla użytkownika dialog, łatwe i znacznie krótsze programowanie
 • Skrócony całkowity czas wytwarzania
 • Zapewnienie synchronizacji wielu wrzecion

Turn-Cut

Możliwość toczenia na centrach obróbczych

Zaprojektowany do zastosowań, które tradycyjnie wymagałyby tokarki CNC do toczenia elementu, funkcja Turn-Cut eliminuje potrzebę zakupu takich maszyn specjalnego przeznaczenia, wraz z wszelkimi dodatkowymi narzędziami, uchwytami lub dodatkowymi komponentami. W wielu przypadkach rozmiar, kształt lub waga części uniemożliwiają ustawienie jej na tokarce; ale dzięki Turn-Cut duże, niezgrabnie ukształtowane i niewyważone części pozostają nieruchome, gdy tworzona jest nowa ścieżka narzędzia. Ponieważ funkcja Turn-Cut synchronizuje ruch kołowy w osi X i Y z kątem obrotu wrzeciona, krawędź narzędzia zachowuje nowo zaprogramowaną ścieżkę przez cały czas trwania zadania.

Korzyści

 • Zoptymalizowane możliwości procesu bez specjalistycznych narzędzi, oprzyrządowania lub maszyn
 • Spójna i dokładna wydajność obróbki nawet w zastosowaniach, które nie wymagają funkcji Turn-Cut
 • Skrócone czasy konfiguracji

Flat-Tool Grooving

Wykonywanie szczelnych kanałków pod uszczelki

Nasza funkcja Flat-Tool Grooving skutecznie poprawia chropowatość powierzchni rowków pod uszczelki. Wycinanie rowków za pomocą frezów palcowych często pozostawia krzywizny nieodpowiednio uszczelnione. Ślady po frezie na dnie rowka zmniejszają szczelność, a tym samym wymagają ręcznego wykańczania. Wykańczając dno rowka płaskim narzędziem, uzyskasz obrobioną powierzchnię, z której powietrze nie będzie łatwo przeciekać. Podczas rowkowania skomplikowanej krzywej faza obrotu wrzeciona jest precyzyjnie zsynchronizowana z ruchem krawędzi skrawającej, aby wykonywać bardzo dokładne rowkowanie.

Korzyści

 • Wysoka szczelność bez ręcznego wykańczania
 • Obróbka złożonych rowków pod uszczelnienia za pomocą narzędzia z płaskim dnem

Hyper-Surface

Łatwa i ulepszona jakość powierzchni Die&Mould

Nasza funkcja Hyper-Surface wykrywa zakłócenia i zmiany w danych obróbki wygenerowanych z CAM, które powodują zarysowania powierzchni. Automatycznie wprowadza korekty w sterowaniu Okuma, aby poprawić jakość powierzchni bez modyfikowania danych obróbkowych przy zachowaniu wymaganej dokładności kształtu. Eliminuje to nie tylko czas potrzebny na ręczne wykończenie, ale także redukuje rysy i nierówne krawędzie.

Korzyści

 • Koryguje odchylenia (zakłócenia) zadanej pozycji i posuwu
 • Poprawia jakość obrabianej powierzchni i eliminuje czas potrzebny na ręczne wykończenie
 • Wygładza ścieżki freza, zmniejsza zarysowania i nierówne krawędzie

Dynamic Tool Load Control

Większa produktywność w obróbce materiałów trudnoobrabialnych

Dynamiczna kontrola obciążenia narzędzia skutecznie tłumi wyszczerbienia podczas używania narzędzi z płytkami, zapewniając stabilną obróbkę materiałów trudnych do skrawania. Kompensuje bicie narzędzia poprzez zmianę posuwu. Mierzone jest bicie, typowe dla narzędzi z płytkami, i zapewnione jest stałe obciążenie dla każdej płytki.

Korzyści

 • Znacznie wydłużona żywotność narzędzia do pięciu razy
 • Stabilna obróbka materiałów trudnoobrabialnych i obniżone koszty obróbki
 • Skrócony czas wymiany narzędzia i zatrzymania

B-Axis Turning

Wydajne toczenie na powierzchniach łukowych (zakrzywionych)

Nasza funkcja toczenia w osi B zapewnia wydajne toczenie powierzchni łukowych (zakrzywionych), ponieważ osie X, Z i B maszyny wielozadaniowej są jednocześnie sterowane. Dlatego istnieje możliwość obróbki powierzchnii łukowych bez zmiany narzędzia. Podczas wycinania krzywej/łuku obróbkę zawsze można wykonać pod optymalnym kątem narzędzia, aby wyeliminować wypukłości i uzyskać jednolitą jakość.

Korzyści

 • Zapewnia najlepszy kąt narzędzia w dowolnym momencie
 • Eliminuje wypukłości i zapewnia najwyższą jakość zakrzywionej powierzchni
 • Brak konieczności wymiany narzędzi

Auto Attachment Head Compensation

Łatwa kompensacja obrotowa dla centr bramowych (dwukolumnowych)

Automatyczna kompensacja wymiennych głowic to łatwy sposób na automatyczne ustawienie wartości kompensacji obrotu głowicy. Ustawienia można wykonać w ciągu 20 minut i nie wymagają specjalnych umiejętności operatora. W porównaniu z poprzednimi wynikami pomiarów można łatwo wykryć zmiany w geometrii maszyny. Regularne sprawdzanie gwarantuje stałą dokładność podczas pracy z różnymi głowicami w różnych orientacjach.

Pozycja końcówki narzędzia różni się w zależności od szerokiego asortymentu głowic roboczych. Wartości kompensacji utrzymują końcówkę narzędzia w tej samej pozycji, nawet przy różnych typach głowic lub pochyleniu obrotu.

Korzyści

 • Niesamowita oszczędność czasu - od godzin ręcznego strojenia do minut automatycznego strojenia
 • Poprawiona wydajność pracy i poprawiona dokładność
 • Wysoka niezawodność niezależna od umiejętności operatora

NC Gage

Procesochłonne pomiary 3D dla centr wielozadaniowych

Proste programowanie do pomiaru zależności położenia między tolerancją geometryczną a kształtem przedmiotu obrabianego jest tworzone automatycznie przez intuicyjne "nauczanie". Na maszynie można zmierzyć 20 rodzajów dokładności geometrycznej, takich jak położenie otworu i płaskość, co znacznie skróci czas realizacji. Możliwe jest przechowywanie wyników pomiarów jako danych elektronicznych.

Korzyści

 • Intuicyjna „metoda Teach-In” do tworzenia programów pomiarowych
 • Łatwa konfiguracja i wymiana części
 • Eliminuje błąd operatora i zmniejsza wskaźnik niezgodnych detali

C-Axis Torque Limit

Łatwe i automatyczne dopasowywanie fazy

Oto jak ustawić offset (korektor) osi C: zderzak (stoper) zamontowany na głowicy rewolwerowej styka się z referencją obróbkową, aby odczytać zmiany momentu obrotowego. Ustawienie fazy można łatwo wykonać bez żadnych urządzeń pomiarowych. W przypadku gdy obrabiany przedmiot ma rowek wpustowy, obie ścianki zostaną wykryte przez nawrotne obroty w lewo i prawo w celu odniesienia osi C do pozycji środkowej.

Korzyści

 • Eliminuje błędy mocowania związane z operatorem i uchwytem oraz dopasowanie fazy
 • Nie ma potrzeby mierzenia w trakcie procesu

Variable Spindle Speed Threading

Gwintowanie ze zmianą obrotów wrzeciona przy zachowaniu skoku gwintu

Dzięki naszemu gwintowaniu ze zmienną prędkością wrzeciona możliwa jest zmiana (override) obrotów podczas gwintowania, aby ustawić najlepsze warunki, zmniejszyć przesunięcie skoku i uniknąć błędnych geometrii. Gdy pojawia się drganie, prędkość wrzeciona można zmniejszyć, a następnie ponownie podnieść, gdy warunki skrawania wydają się akceptowalne. Oś posuwu jest doskonale zsynchronizowana i zachowana jest dokładność skoku gwintu. Zintegrowane cykle umożliwiają zmianę prędkości wrzeciona podczas skrawania w trybie automatycznym i unikanie narastania drgań.

Korzyści

 • Optymalizuje warunki skrawania
 • Umożliwia zmianę prędkości wrzeciona
 • Zapewnia stały skok gwintu

Variable Lead Threading

Łatwe gwintowanie o różnych skokach z trudnymi programami

Funkcja Variable Lead Threading ułatwia zmianę skoku śruby. Podobnie jak w przypadku zwykłych programów do gwintowania, wydanie polecenia zwiększania lub zmniejszania umożliwia gwintowanie o zmiennym skoku. Polecenia programowania ustawiają wielkość zmiany wysokości skoku na wysokość zgodnie z potrzebami.

Korzyści

 • Umożliwia łatwe programowanie gwintów o zmiennym skoku
 • Po prostu zwiększ lub zmniejsz skok

Thread Phase Matching

Łatwe poprawianie gwintu

Funkcja dopasowania fazy gwintu ułatwia ustawienie pozycji początkowej, jeśli chodzi o ponowne nacinanie istniejącego gwintu. Aby uniknąć niedopasowania faz po ponownym nagwintowaniu lub wykańczaniu, wystarczy ręczne wyrównanie narzędzia za pomocą pokrętła impulsowego – nawet po odmocowaniu lub gwintowaniu na innej maszynie.

Korzyści

 • Łatwe ustawienie pozycji startowej
 • Prosta ręczna regulacja
Powrót do góry