Inteligentna technologia

Zaawansowana infrastruktura obróbki

Funkcje wszechstronnie zwiększające wydajność są unikalne dla Okuma. Ponieważ produkujemy zarówno nasze maszyny, jak i sterowanie, możemy tworzyć aplikacje wysoce dostosowane do zwiększenia wydajności. Wykorzystując moc sterowania OSP, Okuma wzbogaciła swoje maszyny i sterowanie o inteligentną technologię Okuma. 

YouTube Video
Proszę kliknij tutaj aby aktywować video. Po aktywacji dane zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy. Odtwarzając wideo, zgadzasz się na nasze polityka prywatności.

Thermo-Friendly Concept

Odkształcenia termiczne możliwe do opanowania — dokładnie kontrolowane

Nie walczymy z termicznym przyrostem, pracujemy z nim. Thermo-Friendly Concept pomaga poprawić jakość, zaoszczędzić czas i zmniejszyć ilość odpadów, kontrolując to, co „niekontrolowane”. Thermo-Friendly Concept firmy Okuma łączy technologię sterowania i konstrukcję maszyny, aby zarówno zminimalizować ilość wytwarzanego ciepła, jak i poradzić sobie z ciepłem, którego nie można wyeliminować. W połączeniu z niezwykle dokładną kompensacją odkształceń termicznych, korzyścią jest niezrównana stabilność wymiarowa w długich, ciągłych seriach. Nie tracisz już czasu i pieniędzy na rozgrzewanie maszyn, które wymagałoby manualnego wprowadzania korekt przy zmianie temperatury. 

YouTube Video
Proszę kliknij tutaj aby aktywować video. Po aktywacji dane zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy. Odtwarzając wideo, zgadzasz się na nasze polityka prywatności.

Collision Avoidance System (CAS)

Zapobieganie kolizjom

Ponieważ maszyny stają się coraz bardziej złożone, przy obsłudze dodatkowych osi, automatyzacji i zmianach uzbrojenia jest więcej miejsca na błędy ludzkie. Wiele aplikacji i narzędzi programistycznych koncentruje się na skrawaniu i zapomina o niebezpieczeństwie kolizji. Nasz system unikania kolizji (CAS) integruje modelowanie 3D naszych maszyn, prełfabrykatów i oprzyrządowania z mocą sterowania OSP w celu stworzenia maszyny wirtualnej. Uruchamiając wirtualną aplikację w czasie rzeczywistym o kilka sekund przed rzeczywistym skrawaniem, można wcześnie wykryć problemy, a maszyna zostanie zatrzymana przed kosztowną kolizją. CAS generuje rzeczywisty i dokładny kształt materiałów na milisekundy przed skrawaniem, aby potwierdzić, że nie ma miejsca na kolizje. Modelowanie wirtualne wymaga dokładnych wymiarów i tylko Okuma może je dostarczyć, ponieważ produkujemy maszynę i tworzymy niestandardowe aplikacje. 

YouTube Video
Proszę kliknij tutaj aby aktywować video. Po aktywacji dane zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy. Odtwarzając wideo, zgadzasz się na nasze polityka prywatności.

Machining Navi

Optymalne warunki skrawania

Drgania są dość powszechne w świecie obróbki skrawaniem. Okuma Machining Navi wybiera optymalną prędkość (prędkości), przy której Twój proces może uniknąć drgań, oszczędzając w ten sposób czas operatora i maksymalizując produktywność. Machining Navi wykorzystuje sterowanie OSP i czujniki do monitorowania drgań. Po wykryciu drgania funkcja zaleca zmiany prędkości wrzeciona lub automatycznie dostosowuje prędkość wrzeciona. Funkcja jest dostępna zarówno dla zastosowań tokarskich, jak i centrów obróbczych. 

YouTube Video
Proszę kliknij tutaj aby aktywować video. Po aktywacji dane zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy. Odtwarzając wideo, zgadzasz się na nasze polityka prywatności.

5-Axis Auto Tuning System

Rewolucja w dokładności obróbki 5-osiowej

Podczas obróbki na 5-osiowej obrabiarce CNC często błędy geometryczne wpływają na jakość części. Dokładność ustawienia maszyny i ogólne zużycie mogą mieć negatywny wpływ na łańcuch kinematyczny i powodować potencjalne problemy z jakością gotowych części. Maszyny z czasem tracą wypoziomowanie i nawet najmniejsze nierówności mogą powodować błędy geometryczne. Aby utrzymać wysokoprecyzyjną obróbkę 5-osiową, należy przeprowadzić dokładne kalibrowanie posadowionej maszyny w celu skompensowania wszelkich błędów geometrycznych.

YouTube Video
Proszę kliknij tutaj aby aktywować video. Po aktywacji dane zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy. Odtwarzając wideo, zgadzasz się na nasze polityka prywatności.

SERVONAVI

Krótsze czasy cykli, bez względu na wagę części

Nasze SERVONAVI to wysoce precyzyjna technologia, która przyczynia się do poprawy czasu cykli oraz dokładności przy obróbce ciężkich części. Automatycznie szacuje obciążenia stołu, aby dostosować się do najlepszej prędkości przyspieszenia dla uzyskania krótszych czasów cyklu, kompensuje zmiany obciążenia prowadnic i - dzięki zoptymalizowanemu sterowaniu serwomechanizmem - utrzymuje wymagane dokładności obróbki CNC dla jakości powierzchni. Funkcja skutecznie eliminuje również hałas i wibracje, które mogą wystąpić, gdy warunki maszyny zmieniają się w czasie. Ta technologia może być stosowana we wszystkich dwukolumnowych (bramowych), pionowych oraz poziomych centrach obróbczych Okuma.

Powrót do góry