Connect Plan

Kiedy wszystkie Twoje maszyny się połączą, wszystko zaczyna klikać

Jedna sieć łączy wszystkie Twoje maszyny, niezależnie od wieku i producenta sterowania.
Dzięki Connect Plan możesz monitorować aktywność w swojej fabryce, zatem możesz planować i przewidywać wydajność maszyny oraz czas pracy bez przestojów.
Otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym o swoich maszynach, bez względu na to, gdzie jesteś.

Inteligentna produkcja

Nowy oprogramowanie Connect Plan firmy Okuma zapewnia analitykę dla lepszego wykorzystania poprzez podłączenie obrabiarek do sieci i zapewnienie wizualnej kontroli działania Zakładu i obróbki. System  monitoruje i zbiera dane w celu dostrojenia procesów i poprawy produktywności. Sterowanie OSP (można również wprowadzić monitorowanie dla sterowników innych niż Okuma) łączy się z komputerem PC z zainstalowanym pakietem Factory Monitor. Dzięki temu stan pracy maszyny jest widoczny z hali produkcyjnej, biura lub smartfona.

Monitorowanie i śledzenie

Można sprawdzić powiadomienia e-mail o alarmach maszyny, a pakiet Okuma NET BOX-C łączy się nawet z maszynami innych producentów. Connect Plan zapewnia identyfikowalność obróbki poprzez powiązanie indywidualnego identyfikatora obrabianego przedmiotu z danymi obróbki i wynikami pomiarów dla każdej maszyny. W przypadku pojawienia się problemu przyczynę można przeanalizować, a produkcja wyższej jakości może zostać przywrócona z większą pewnością. Ponadto zebrane dane procesowe można wykorzystać do przewidywania i planowania interwałów konserwacji.

Zdalna diagnostyka maszyn Okuma umożliwia przeglądanie ekranu z maszyny klienta przez inżyniera serwisu w celu dokładnej komunikacji. Oznacza to, że diagnozę można postawić patrząc na ten sam ekran. Wszystkie dostępne dane maszynowe można gromadzić, oceniać i udostępniać zgodnie z potrzebami klientów.

Powrót do góry