Privacy beleid

Een overzicht m.b.t. gegevensbescherming

Algemeen
Het onderstaande biedt een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie op het gebied van gegevensbescherming kunt u hieronder vinden in ons privacy beleid.

Gegevensverwerving op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerving op deze website? De op deze website verworven gegevens worden verwerkt door website beheerder. De contactgegevens van de beheerder kunt u terugvinden in de verplichte juridische kennisgeving op de website.

Hoe verwerven wij uw gegevens?
Sommige gegevens worden verworven wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit zouden bijvoorbeeld gegevens kunnen zijn die u in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch verworven door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens, zoals welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt of wanneer u de pagina bezocht. Deze gegevens worden automatisch verworven zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens worden verworven als waarborg voor het correct functioneren van de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt ter analysering hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers ervan en het doel van de vergaring. U heeft ook het recht om te verzoeken om aanpassing, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld indien u nog vragen heeft met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytische software en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytische software. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. we kunnen u niet op basis van deze gegevens identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Details zijn te vinden in ons privacy beleid onder het kopje " Modules en analytische software van derden ." We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit opzicht kunt uitoefenen.

Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met dit privacy beleid. Indien u deze website gebruikt, worden er verschillende soorten persoonsgegevens verzameld. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy beleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt. Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) mogelijk onderhevig kunnen zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving betreffende de partij die verantwoordelijk is voor deze website
De partij verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens op deze website is:

Okuma Europe GmbH
Europark Fichtenhain A20
47807 Krefeld
Duitsland

Tel.: +49 (0)2151-374 0
Fax: +49 (0)2151-374 100
E-mail: [email protected]

Directeuren
Takeshi Yamamoto
Norbert Teeuwen

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming tot verwerking van uw gegevens
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een informeel emailbericht met dit verzoek volstaat. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds op wettige wijze worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties
Indien er sprake is van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betrokken persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan uzelf of een derde te laten bezorgen in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals de informatieaanvragen die u ons als site-beheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van " http: // " naar " https: // " en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser. Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering
Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, zo ook over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten wijzigen, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat in onze juridische kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Verzet tegen promotionele e-mails
We verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in de context van wettelijke kennisgevingseisen op de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal waar niet uitdrukkelijk om is gevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd advertentiemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Wettelijke gegevensbeschermingsfunctionaris
Wij hebben voor ons bedrijf een gegevensbeschermingsfunctionaris benoemd.

Okuma Europe GmbH
Datenschutzbeauftragter
Europark Fichtenhain A20
47807 Krefeld
Duitsland

Tel.: +49 (0)2151-374 0
Fax: +49 (0)2151-374 100
E-mail: [email protected]

Gegevensverwerving op onze website

Cookies
Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde " sessiecookies. " Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de site opnieuw bezoekt. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser zo worden geconfigureerd dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje), worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 paragraaf 1, sub f van de DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een ​​geoptimaliseerde service zonder technische fouten te waarborgen. Als er ook andere cookies (zoals cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacy beleid.

Server logbestanden
De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in " server logbestanden ". Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegang-zoekende computer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen. De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) DSGVO, waarmee gegevens mogen worden verwerkt ter uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Contactformulier
Indien u ons via het contactformulier vragen stuurt, verzamelen we de gegevens die op het formulier zijn ingevuld, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming. Daarom verwerken we alle gegevens die u op het contactformulier invoert alleen met uw toestemming conform Art. 6 (1) (a) DSGVO. Voor contactdoeleinden en verdere verwerking van uw verzoeken kunnen deze gegevens worden overgedragen aan distributeurs in EU- en niet-EU-landen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informeel emailbericht met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds op wettige wijze worden verwerkt. We bewaren de gegevens die u op het contactformulier verstrekt totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Alle dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onaangetast door deze bepaling.

Analytische software en adverteren

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse dienst. Het is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Het gebruik omvat de operationele instelling "Universal Analytics" . Dit vereenvoudigt de toewijzing van gegevens, sessies en interacties tussen verschillende apparaten aan een pseudoniem gebruikers-ID en zo ook de analyse van gebruikersactiviteiten op verschillende apparaten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

IP anonimisering
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser-plug-in
U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We willen u er echter op wijzen dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google, en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site:

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Uitbestede gegevensverwerking
We hebben een overeenkomst gesloten met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en wij implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreidere privacy
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-website. De websitebeheerder is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. We gebruiken YouTube in uitgebreidere privacy-modus setting. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze site voordat ze een video bekijken. Echter, overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreidere privacy-modus. Dus ongeacht of u een video bekijkt of niet, maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Als u op onze website een YouTube-video start, wordt een verbinding met YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server krijgt dan de informatie dat u onze websites heeft bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij YouTube. Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie zal b.v. worden gebruikt om videostatistieken vast te leggen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Na de start van een YouTube-video kunnen aanvullende gegevensverwerkingshandelingen worden geactiveerd waarover wij geen controle hebben.

Het gebruik van YouTube is van belang voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 sub. f DSGVO. Voor meer informatie over privacy op YouTube kunt u hun privacy beleid raadplegen op: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=de.

Algoliasearch
Deze website maakt gebruik van zoektechnologie van Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Parijs, Frankrijk, voor zoeken in volledige tekst. Door de zoekfunctie op onze website te gebruiken, worden uw IP-adres en uw zoekopdracht voor verdere verwerking naar een server van Algolia verzonden. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gegevensbeschermingsbeleid van Algolia is van toepassing op de verwerking van uw gegevens: www.algolia.com/policies/privacy. Als u deze gegevensoverdracht niet wilt, gebruik dan het zoekveld niet. Het gebruik van de Algolia-zoekopdracht is in het belang van een gemakkelijke toegankelijkheid en gemakkelijke vindbaarheid van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 sub. f DSGVO.

Nieuwsbrief
Deze website gebruikt een widget van het bedrijf Mailjet SAS, 13-13 bis, Rue de l'Aubrac, 75012 Parijs, Frankrijk, voor het abonneren op de nieuwsbrief. Door gebruik te maken van de nieuwsbriefregistratie op onze website, worden uw IP-adres en uw verzoek doorgestuurd naar een server van Mailjet voor verdere verwerking. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gegevensbeschermingsbeleid van Mailjet is van toepassing op de verwerking van uw gegevens https://www.mailjet.com/privacy-policy/. Als u deze gegevensoverdracht niet wilt, maak dan geen gebruik van het nieuwsbriefabonnement. Het verstrekken en gebruiken van de nieuwsbriefregistratie van Mailjet is in het belang van een goede toegankelijkheid en gemakkelijke communicatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 sub. f DSGVO.

Vacatures

Wij verwerken de gegevens van de sollicitant alleen met het oog op en in het kader van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De verwerking van de gegevens van de sollicitant vindt plaats om te voldoen aan onze (pre-) contractuele verplichtingen in het kader van het sollicitatieproces conform art. 6 par. 1 sub. b. DSGVO Art. 6 par. 1 sub. f. DSGVO als de gegevensverwerking bijvoorbeeld voor ons vereist in het kader van gerechtelijke procedures (in Duitsland is § 26 BDSG van aanvullende toepassing).

Het sollicitatieproces vereist dat sollicitanten ons de sollicitatiegegevens verstrekken. De benodigde sollicitatiegegevens, indien een online formulier wordt aangeboden, worden gemarkeerd en vloeien anders voort uit de functieomschrijvingen. Dit omvat in principe de persoonlijke gegevens, post- en contactadressen en de sollicitatiedocumenten, zoals sollicitatiebrief, cv en attesten. Bovendien kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Door de sollicitatie bij ons in te dienen, gaan de sollicitanten akkoord met de verwerking van hun gegevens voor de doeleinden van het sollicitatieproces in overeenstemming met de aard en omvang zoals uiteengezet in dit privacy beleid.

Voor zover bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 (1) AVG vrijwillig worden meegedeeld in het kader van de sollicitatieprocedure, zal de verwerking ervan tevens worden uitgevoerd conform Art. 9 (2) sub. b DSGVO (bijv. gezondheidsinformatie zoals handicap of etnische afkomst). Voor zover bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 (1) AVG van sollicitanten worden gevraagd in het kader van de sollicitatieprocedure, wordt hun verwerking tevens uitgevoerd conform Art. 9 par. 2 sub. a AVG (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens, indien nodig voor het beroep). De opzegging is onderworpen aan een rechtmatige opzegging van de kandidaat, na het verstrijken van een periode van zes maanden, zodat wij eventuele vervolgvragen met betrekking tot de sollicitatie kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze verplichtingen onder de Wet Gelijke Behandeling. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen worden gearchiveerd conform de fiscale regelgeving.

Kandidaten kunnen ons hun sollicitaties per email sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet in gecodeerde vorm worden verzonden en dat sollicitanten zelf voor codering moeten zorgen. Wij kunnen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de verzending van de sollicitatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server. In plaats van te solliciteren via email of per online formulier, hebben sollicitanten nog steeds de mogelijkheid om ons de sollicitatie per post toe te sturen.

De gegevens die door de sollicitanten worden verstrekt, kunnen door ons verder worden verwerkt in het geval van een succesvolle sollicitatie voor arbeidsdoeleinden. In de andere gevallen, indien de sollicitatie naar een baan niet succesvol is, worden de gegevens van de sollicitanten verwijderd. De gegevens van sollicitanten worden ook verwijderd als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe de sollicitanten te allen tijde gerechtigd zijn.

Cookies

Back to top